Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5772

Look inside

דרך חיים
Derch Hayim
יהודה ליוואי

על מסכת אבות, עם פירוש רש"י... גם... ביאור רחב ..
הדפסה חוזרת של המהדורה רגילה - ניתן לקנות כל ספרי המהר"ל כסט
 • Jewish Thought
 • $23
 • $10
 • ספרי מהר"ל
 • -
 • פרדס
 • Tel Aviv
 • 1956
 • 1
 • 252
 • 22
 • 800
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ אבות. תשט"ו. תל אביב ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דרך חיים : על מסכת אבות, עם פירוש רש"י... גם... ביאור רחב... / אשר אזן... מהר"ר יהודה ברבי בצלאל... הנקרא מהר"ר ליווא... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ תל אביב : פרדס, (תשט"ו) ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 252 ע’ ; 22 ס"מ ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ ספרי מהר"ל ; ד ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ דפוס צלום: ורשה, תרל"ז ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ יהודה ליואי בן בצלאל ‬