Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5773

Look inside

החתם סופר ותלמידיו
HaChatam Sofer V'Talmidav
אלכסנדר זושא קינסטליכער

ביוגרפיה של רבי משה סופר ותלמידיו
ישיבת פרשבורג
 • Biography
 • $102
 • $21
 • תלמידי רבינו הגדול מרן רבי משה סופר קורות חייהם וקשריהם עם רבם הגדול
 • מכון "זכרון" - להנצחת יהדות הונגריה
 • Bnei Brak
 • 2005
 • 1
 • 720
 • 28
 • 2200
 • כריכה קשה
נלוה אליו רשימת תלמידי הישיבה בפרשבורג קינסטליכער, משה אלכסנדר זושא ‬ Title ‫ החתם סופר ובני דורו : אישים בתשובות חתם סופר : רשימת השואלים ומוזכרים עם קוים קצרים לקורות חייהם / נערך ונסדר ע"י משה אלכסנדר זושא קינסטליכער ‬ Var. Title ‫ אישים בתשובות חתם סופר ‬ Imprint ‫ בני-ברק : מכון להוצאת ספרים בני משה וחקר כ"י ע"ש המהר"ם שיק, תשנ"ג 1993 ‬ Descr. ‫ תפ ע’ : פקסימילים ‬ Top.Subj. - LCSH Rabbis -- Biography. Add.Entry ‫ סופר, משה, 1762-1839 ‬