Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

איי הים
Iyei Hayam
דוד, אברהם ירמיהו

ביאורים על פשטי המקראות וגם ביאר את דברי חז"ל גם עיונים בהלכה
ספר חדש מהדורה קמא
 • Nach (Prophets Writings)
 • $13
 • $10
 • על שמואל א
 • המחבר
 • Lakewood
 • 2018
 • 1
 • 632
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ דוד, אברהם ירמיהו מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ איי הים : שמואל א. / מאתי אברהם ירמיה’ בן הח"ר יוחנן הלוי דוד. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לייקוואוד : [המחבר], תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 8 עמודים לא ממוספרים, תרכד עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "מטרתי... ביאורים על פשטי המקראות... וגם ביארתי את דברי חז"ל... גם... עיונים בהלכה" (הקדמה ע’ ב) ‬ ‫ תנ"ך. שמואל -- באורים.