Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5771

Look inside

ארון הספרים היהודי
Aron HaSefarim HaYehudi
יהודה אדרי

סקירה על 50 מספרי היסוד של העם היהיוד ומחבריהן למן התקופה הקדומה עד ימינו- עם תמונות
 • Bibliography
 • $61
 • סקירה על 50 מספרי היסוד של העם היהיוד
 • יריד הספרים
 • Jerusalem
 • 2003
 • 1
 • 0
 • 25
 • 1150
 • כר' קשה